Yin-yoga


Vad är yin-yoga?

Yin-yoga är en lugnare form av yoga. Man brukar säga att yin-yoga omfattar 3 principer:

1. Positioner
Man ligger/sitter i positioner mellan 2-5 minuter för att stretcha bindväven för att frigöra energi i kroppen.

2. Traditionell kinesik medicin (TKM)
TKM grundar sig i att kroppen består av meridianer som är ett system i kroppen där livskraften flödar. TKM menar bland annat att yin-yoga hjälper till att balansera kroppen och skapa flöde för livskraften, så kallat 'qi' (inom traditionell indisk yoga kallar man energi för 'prana').

Inom TKM använder man sig av 5 element för vägledning av det holistiska synsättet på hälsa: vatten, trä, eld, jord och metall. Elementen är kopplade till varandra och förklarar dynamik och dess samverkan och påverkan. I positionerna inom yin-yoga är organ och känslor kopplade med meridianerna i kroppen som i sin tur påverkar vår hälsa. Varje element kan skapa balans eller obalans, både i kroppen, mentalt och känslomässigt och har också kopplingar till årstiderna: 
eld = sommar
jord = sensommar
metall = hösten
vatten = vinter
trä = våren.
 

Följande bild visar vilka organ och andra kopplingar dem har till elementet:

3. Mindfulness 

Inom yin-yoga är mindfulness också en stor del. Man övar på att landa och lyssna inåt genom att sitta/ligga i positionerna, där också andningen spelar stor roll. Ökad mindfulness skapar mindre destruktiva upplevelser/känslor som stress, ångest och oro då vi tränar på att vara i nuet. Och som vilken muskel som helst så blir vi bättre och bättre när vi upprepar något flera gånger. Att öva på att andas och vara i nuet ökar också lyckokänslor då vi lättare kan se och uppskatta de små detaljerna i livet som betyder mycket genom att vara här och nu. 

Håll utkik - snart kommer uppkommande klasser inom yin-yoga för återhämtning.