Om

Om Alida Soul Care 

Hypnoterapeut, beteendevetare & hälsoinspiratör

Hej ♡


Mitt namn är Isabelle Alida. Alida Soul Care har jag skapat utifrån mitt stora intresse och passion inom holistisk hälsa och inre välbefinnande.

Från tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa och destriktiva beteendemönster tillsammans med kunskap från olika utbildningar har jag skapat en modell som bidrar till ökad självförmåga för ökat välbefinnande och balans med den inre hälsa.

När jag började studera mig själv och använda olika metoder så märkte jag en markant förändring inom mig. Jag hade åter hittat min kraft.

Där började också min förståelse om hur destruktiva upplevelser grundar sig i våra tankemönster och vart dessa tankemönster kommer från. Jag lyste upp mörka hörn som varit gömda länge i mitt inre och kunde då börja lösa upp blockeringar för att finna lugnet i mig själv och bli den personen jag ville vara, och egentligen alltid har varit.
 

 • Är du nyfiken på hypnos och vill veta mer? Jag tar emot gratis introduktions-samtal för eventuella frågor eller tankar om hypnos. 
 • Snart kommer Självhypnos ljudfiler med kunskap inom neurologi, medvetandeteorier, kineselogi, chakrabalansering och hypnos för ökat välbefinnande och centrering. Skriv din email-address för att ta del av dessa unika gratis-erbjudanden.

Jag är oerhört tacksam av de olika livserfarenheterna jag varit med om hittills - vilket har bidragit till en bred och mångsidig världsbild och speglar min positiva anda. 

Värderingar 

Min terapeutiska verksamhet grundar sig i dessa värderingar

 1. FRI VILJA
  Alla individer besitter fri vilja med rätten att tro och tycka det denne vill och anser gynnande för sitt högsta bästa.
 2. SPIRITUALITET 
  Alida Soul Care förhåller sig inte till någon politisk eller religiös organisation eller verksamhet. Mina värderingar grundar sig från filosofer som Wayne Dyer och Eckhart Tolle. Alla har lika värde, frihet och rättighet till sin inre kunskap och vetande på sitt sätt. Jag ser terapeutens roll som en vägledare som bidrar till individens utveckling genom olika verktyg och frågor, men det är Du som får insikten och gör jobbet.
 3. RETEGO
  Retego är latin för "upptäcka", "exponera", och "uppenbara". När vi upptäcker hinder/blockeringar så kan vi hitta tillbaka till vårt sanna Jag. Som W. Dyer uttryckte sig: "Var inte fast vid något och öppen för allt". Min livsfilosofi grundar sig i friheten att släppa taget för att släppa in det som gynnar ens inre. Se inte ner på Egot, men låt det inte styra Dig. Vi är själsliga varelser som har mänskliga upplevelser och kärlek är vårt innersta väsen. 

Integritetsprolicy 

Som terapeutisk verksamhet följer jag patienssäkerhetslagen, GDPR, terapeutiska riktlinjer, etiska förhållningssätt, och annan svensk lagstiftning.

Klientens privatliv är alltid respekterat och skyddat. Alla sessioner genomförs under tystnadsplikt. 

Hälsoutveckling

Som medlem i Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)  tar jag del av debatter och kunskap inom global utveckling och Sveriges roll i världen. 

Tillsammans med en vän har vi startat ett pilot projekt för att forska inom ökad God Hälsa, AWAKN Potentials Project (APP). Mellan arbeten och familj så tar vi små steg framåt. Vår strävan är att bidra till ökad medvetenhet inom självhjälp och inre kraft för ökad God Hälsa. Vi finns på LinkedIn och ser mycket fram emot ett utökat nätverk inom hälsoutveckling och samarbete med andra hälsoaktörer. 

Code of Ethics 

Jag förhåller mig till etiken som intrigerar min utbildningsskola, Love It Communications. Läs mer om "Etiska regler för terapeutisk verksamhet" genom att ladda ner dokumentet nedanför.    

Som medlem i the Association for Spiritual Integrity (ASI) förhåller jag mig till de värderingar som betraktas av organisationen inom bland annat terapeutisk verksamhet och spiritualitet.