Om

Om mig och Alida Soul Care

Beteendevetare • Hypnosterapeut • Yin-yoga instruktör 

Mitt namn är Isabelle Alida och jag har skapat Alida Soul Care utifrån mitt djupa intresse inom holistisk hälsa och inre välbefinnande.

Från tidigare erfarenheter av psykisk ohälsa och destruktiva beteendemönster  kunde jag med hjälp av skrivtekniker, hypnos och yin-yoga börja förstå mig själv på riktigt och lösa upp inre blockeringar. Mer och mer, fann jag lugnet i mig själv och vågade ta steget att följa mina innersta drömmar. Den inre resan ledde mig till den spirituella nyfikenheten.

Idag är min passion att vägleda andra mot självmedvetenhet, balans och inre förankring ~ att komma i närmare kontakt och vägledas av sitt inre Jag. 

Alida Soul Care (ASC) utvecklas vid sidan av mitt nuvarande arbete för att studera kring medvetenhet och läkning av den inre hälsan, den själsliga kontakten och ökad samhörighet. 

Jag tar emot privata hypnossessioner och planerar inför kommande yin-yoga klasser med fokus på de 5 elementen inom Traditionell Kinesisk Medicin (TKM), Chakrahealing  och 'Oneness'.


Utbildningar 

• Beteendevetare inom fred- och konfliktstudier, Malmö Universitet 
• Yin-yoga instruktör (del 1+2), Studio Frid, Malmö
• Hypnoterapeut med tidigare liv terapi, Love It Communication AB, Blentarp
• Andlig/Spirituell healing, Seven Stars med Elisabeth Edborg, Stockholm 
• Medvetandet och hjärnan, Högskolan i Skövde

• Healing Medium, Elfving Institute, Stockholm (kommande)


Värderingar 

Min terapeutiska verksamhet grundar sig i dessa värderingar

  1. FRI VILJA
    Alla individer besitter fri vilja med rätten att tro och tycka det denne vill och anser gynnande för sitt högsta bästa.
  2. SJÄLVKRAFT
    Alida Soul Care förhåller sig inte till någon politisk eller religiös organisation eller verksamhet. Mina värderingar grundar sig från filosofer som Wayne Dyer och Eckhart Tolle. Alla har lika värde, frihet och rättighet till sin inre kunskap och vetande på sitt sätt. Jag ser min terapeutiska roll som vägledare längs individens väg, men det är du/klienten som håller i nyckeln och kan öppna dörren.
  3. RETEGO
    Retego är latin för "upptäcka", "exponera", och "uppenbara". När vi upptäcker hinder/blockeringar så kan vi hitta tillbaka till vårt sanna Jag. Som W. Dyer uttryckte sig: "Var inte fast vid något och öppen för allt". Min livsfilosofi grundar sig i friheten att släppa taget för att släppa in det som gynnar ens inre. Se inte ner på Egot, men låt det inte styra Dig. Vi är själsliga varelser som har mänskliga upplevelser och kärlek är vårt innersta väsen. 

Code of Ethics 

Jag förhåller mig till etiken som intrigerar min utbildningsskola, Love It Communications. Läs mer om "Etiska regler för terapeutisk verksamhet" genom att ladda ner dokumentet nedanför ↷


Integritetsprolicy 

Som terapeutisk verksamhet följer jag patienssäkerhetslagen, GDPR, terapeutiska riktlinjer, etiska förhållningssätt, och annan svensk lagstiftning.

Klientens privatliv är alltid respekterat och skyddat. Alla sessioner genomförs under tystnadsplikt. 


The Association for Spiritual Integrity (ASI)

Som medlem i the Association for Spiritual Integrity (ASI) förhåller jag mig till de värderingar som betraktas av organisationen inom bland annat terapeutisk verksamhet och spiritualitet.