Hypnos

Den Inre ResanEn studie om hypnos, läkande och själen

Just nu:

 • I forskningssyfte tar jag under begränsad tid emot klienter utan kostnad för att studera kring hypnos, inre läkande och själen. Hypnos är en metod som, både genom mina egna upplevelser och av klienters, skapat övertygelser om att inre läkande sker när vi blir medvetna av det omedvetna. Där upplevelsen av en närmare kontakt med själen, Jaget, eller vad man vill kalla det, öppnar en bredare förståelse till vår mening i livet. Under hypnos kan avveckling av  osanningar om oss själva bidra till förlösande av blockeringar i det undermedvetna sinnet som i sin tur frigör energi för inre läkande och ökad frihetskänsla. 
 • Är du intresserad att läsa om studier kring hypnos och tidigare liv finns bland annat Michael Newton's bok, Själarnas Resa (Journey of the Soul), som handlar om livet mellan liven.
 • Jag utför hypnos inom: Hypnoterapi , Djupavslappning och Tidigare Liv Terapi (TLT) som är min personliga favorit.
 • Sessionen/sessionerna är kostnadsfria i utbyte mot omdöme. Jag håller till i Malmö.
 • Välkommen att höra av dig för rådgivning eller frågor.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd med djup avkoppling och koncentration samt minskat kritiskt-logiskt tänkande, som ökar möjligheterna till påverkan genom suggestioner av en terapeut eller hypnosutövare.
Sven Setterlind

Hypnoterapi är ett kraftfullt verktyg att 'omprogrammera det undermedvetna' för att förlösa blockeringar som frigör energi för läkande.

Genom olika typer av hypnoterapi som djupavslappning, hypnos för att förlösa blockeringar från förr, spirituell hypnos, reinkarnation eller progression, vägleds klienten igenom blockeringar som satts sig i det undermedvetna.

Genom ökad självförståelse och förlösningsprocesser så bidrar hypnos också till djupare insikter för inre välmående av det djupa avslappningstillståndet som hjälper den inre läkningsprocessen för inre balans. 

Hypnos kan hjälpa med

 • stress
 • ångest
 • bryta destruktiva mönster
 • få bort oönskade beteenden

Syfte med hypnos

 • hitta sin storhet
 • frigöra energi för läkande
 • få närmare kontakt med sin själ
 • kartlägga sin själsliga resa och syfte i tidigare liv terapi och nuvarande liv
 • förlösa och ta bort eventuell karma 
 • ökad förståelse och förtydliggöra ens livsuppgift i detta liv
 • tydliggöra hinder som oro, stress, och blockeringar som ligger i vägen 

Effekter av hypnos

 • ökad sinnesro
 • inre lugn
 • ökad klarhet
 • stärka inre styrkor och begåvningar
 • ökad självinsikt 

Hur känns det att hypnotiseras?

Hypnoterapeuten vägleder klienten i djupt avslappningstillstånd med hjälp av rösten och suggestioner. När vi stillar sinnet och kroppen kan underliggande tankar dyka upp, vilket är helt normalt. Situationer eller tidigare upplevelser som inte blivit genomarbetade kan vilja ta plats för att kunna förlösas. Eftersom vi alla är unika, så är hypnos också en unik, individuell upplevelse. 

Man kan uppleva hypnos på olika sätt. Vissa upplever visuella inre bilder, andra kan ha en auditiv upplevelse eller ökad förnimmelser av "vetande". Andra karaktäriseringar av hypnos är: förvrängning av tid och rum; värme eller kyla; stickningar eller pirrningar; ökade känslor av frid och lugn; ökad mindfulness, känsla av här-och-nu; känsla tyngd eller lätthet.

Det finns inte någon speciell hypnoskänsla - hypnos är en unik upplevelse. 

Kommer jag göra något jag inte vill?

All hypnos är självhypnos. Det betyder att klienten själv väljer att bli hypnotiserad och kan när som helst avbryta processen. Man kan alltså inte tvinga in någon i hypnos. Det terapeutiska är inte hypnosen i sig självt. Terapin utförs i samband med samtal eller suggestioner när klienten är i hypnotiskt tillstånd. 

Man kan inte heller "fasta" i hypnos eller göra saker man inte vill. Hypnos är till för att klienten ska få mer kontroll, inte tvärtom. Den fria viljan finns alltid där så länge klienten vill. 

Några punkter om vad hypnos är och inte är

 • Hypnos är inte sömn
 • Klienten är alltid medvetande under hypnos 
 • Man behöver inte tro på hypnos för att det ska fungera 
 • Hypnos kan inte användas som ett sanningsserum eftersom klienten kan ljuga under hypnos
 • Hypnos är en "tranceupplevelse" och kan upplevas när man dagdrömmer, lyssnar på musik, i dans, målar eller tecknar, etc. 
 • Man kan hypnotiseras genom telefon, radio och TV (se punkten ovan)
 • Klienten minns allt som sagts under hypnos 
 • Klienten kan välja att inte svara på frågor som terapeuten efterfrågar 
 • Hypnos omfattar en speciell kommunikation mellan terapeuten och klienten 

För mer information om hypnos, traumaarbete och blockeringar - läs ett inlägg från min kursledare, Jai Thronell på Love It, i tidningen Nära. Klicka på länken nedan ↷