"I am free"

Hypnos, vad är det egentligen?

"Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd med djup avkoppling och koncentration samt minskat kritiskt-logiskt tänkande, som ökar möjligheterna till påverkan genom suggestioner av en terapeut eller hypnosutövare"
Sven Setterlind

Hypnoterapi är ett kraftfullt verktyg att 'omprogrammera det undermedvetna' för att förlösa blockeringar som frigör energi för läkande.

Genom olika typer av hypnoterapi som djupavslappning, hypnos för att förlösa blockeringar från förr, spirituell hypnos, reinkarnation eller progression, vägleds klienten igenom blockeringar som satts sig i det undermedvetna.

Genom ökad självförståelse och förlösningsprocesser så bidrar hypnos också till djupare insikter för inre välmående av det djupa avslappningstillståndet som hjälper den inre läkningsprocessen för inre balans. 

Hypnos kan hjälpa med

 • stress
 • ångest
 • bryta destruktiva mönster
 • få bort oönskade beteenden

Syfte med hypnos

Hypnos frigör energi för healing/läkande

Hypnos har också som syfte att:

 • hitta sin storhet
 • få närmare kontakt med sin själ
 • kartlägga sin själsliga resa och syfte i tidigare liv terapi och nuvarande liv
 • förlösa och ta bort eventuell karma 
 • ökad förståelse och förtydliggöra ens livsuppgift i detta liv
 • tydliggöra hinder som oro, stress, och blockeringar som ligger i vägen 

Effekter av hypnos

 • ökad sinnesro
 • inre lugn
 • ökad klarhet
 • stärka inre styrkor och begåvningar
 • ökad självinsikt 

Studie inom hypnos

 • I forskningssyfte tar jag emot klienter för att studera kring hypnos och hållbar inre hälsa.
 • Sessionern/sessionerna är kostnadsfria i utbyte mot att klienten svarar på enkät före och efter en hypnos session.
 • Välkommen att höra av dig för rådgivning eller frågor.

Hypnoterapi

Lös upp blockeringar, förstå destruktiva beteendemönster och få en ökad förståelse om dig själv.

Djupavslappning 

Ibland behöver vi tanka på med energi och bara få landa i oss själva. Denna hypnos är för dig som längtar efter ditt inre lugn och stärka självkänslan.

Tidigare Liv Terapi

Med hjälp av Tidigare Liv Terapi (TLT) kan vi skapa förståelse för vår livsuppgift, förlösa eventuella karman och öka tilliten för vår själsliga resa.