Vanliga Frågor & Svar

Hur känns det att Hypnotiseras?

Hypnoterapeuten vägleder klienten i djupt avslappningstillstånd med hjälp av rösten och suggestioner. När vi stillar sinnet och kroppen kan underliggande tankar dyka upp, vilket är helt normalt. Situationer eller tidigare upplevelser som inte blivit genomarbetade kan vilja ta plats för att kunna förlösas. Eftersom vi alla är unika, så är hypnos också en unik, individuell upplevelse. 

Man kan uppleva hypnos på olika sätt. Vissa upplever visuella inre bilder, andra kan ha en auditiv upplevelse eller ökad förnimmelser av "vetande". Andra karaktäriseringar av hypnos är: förvrängning av tid och rum; värme eller kyla; stickningar eller pirrningar; ökade känslor av frid och lugn; ökad mindfulness, känsla av här-och-nu; känsla tyngd eller lätthet.

Det finns inte någon speciell hypnoskänsla - hypnos är en unik upplevelse. 

Kommer jag göra något jag inte vill?

All hypnos är självhypnos. Det betyder att klienten själv väljer att bli hypnotiserad och kan när som helst avbryta processen. Man kan alltså inte tvinga in någon i hypnos. Det terapeutiska är inte hypnosen i sig självt. Terapin utförs i samband med samtal eller suggestioner när klienten är i hypnotiskt tillstånd. 

Man kan inte heller "fasta" i hypnos eller göra saker man inte vill. Hypnos är till för att klienten ska få mer kontroll, inte tvärtom. Den fria viljan finns alltid där så länge klienten vill. 

Några punkter om vad hypnos är och inte är

  • Hypnos är inte sömn
  • Klienten är alltid medvetande under hypnos 
  • Man behöver inte tro på hypnos för att det ska fungera 
  • Hypnos kan inte användas som ett sanningsserum eftersom klienten kan ljuga under hypnos
  • Hypnos är en "tranceupplevelse" och kan upplevas när man dagdrömmer, lyssnar på musik, i dans, målar eller tecknar, etc. 
  • Man kan hypnotiseras genom telefon, radio och TV (se punkten ovan)
  • Klienten minns allt som sagts under hypnos 
  • Klienten kan välja att inte svara på frågor som terapeuten efterfrågar 
  • Hypnos omfattar en speciell kommunikation mellan terapeuten och klienten 

För vidare information om hypnos, traumaarbete och blockeringar - läs ett inlägg från min kursledare, Jai Thronell på Love It, i tidningen Nära: